Význam slova: angiospasticus

Vysvetlenie slova "angiospasticus": angiospastický, týkajúci sa cievneho kŕča