Význam slova: angiosis

Vysvetlenie slova "angiosis": angióza, angiopatia, ochorenie ciev (všeobecne)