Význam slova: angioscotoma

Vysvetlenie slova "angioscotoma": angioskotom, izolovaný výpad zorného poľa - skotóm - spôsobený cievami v sietnici