Význam slova: angioscopia

Vysvetlenie slova "angioscopia": angioskopia, mikroskopické vyšetrovanie ciev