Význam slova: angioscleroticus

Vysvetlenie slova "angioscleroticus": angiosklerotický, týkajúci sa angiosklerózy