Význam slova: angiosclerosis

Vysvetlenie slova "angiosclerosis": angioskleróza, skleróza ciev