Význam slova: angioretinopathia

Vysvetlenie slova "angioretinopathia": angioretinopatia, ochorenie ciev sietnice (všeobecne)