Význam slova: angiopsathyrosis

Vysvetlenie slova "angiopsathyrosis": angiopsatyróza, krehkosť ciev, ktorá vedie ku krvácaniu