Význam slova: angioplastica

Vysvetlenie slova "angioplastica": angioplastika, znovuvytvorenie, rekonštrukcia poškodených ciev