Význam slova: angiopathologia

Vysvetlenie slova "angiopathologia": angiopatológia, náuka o cievnych ochoreniach