Význam slova: angioneurosis

Vysvetlenie slova "angioneurosis": angioneuróza, ochorenie spôsobené poruchou vazomotorickej inervácie alebo poruchou vazomotorického centra