Význam slova: angiomalacia

Vysvetlenie slova "angiomalacia": angiomalácia, zmäknutie cievnej steny