Význam slova: angiologia

Vysvetlenie slova "angiologia": angiológia, náuka o cievach