Význam slova: angiochirurgia

Vysvetlenie slova "angiochirurgia": angiochirurgia, špeciálny odbor chirurgie, zaoberajúci sa cievami