Význam slova: angiogenesis

Vysvetlenie slova "angiogenesis": angiogenéza, vývoj ciev