Význam slova: angiofibroma

Vysvetlenie slova "angiofibroma": angiofibróm, nezhubný nádor z väziva, ktorý je poprepletaný cievami