Význam slova: angioblastos

Vysvetlenie slova "angioblastos": angioblast, bunka pochádzajúca z mezenchýmu, ktorá sa ďalej diferencuje na endotelovú bunku