Význam slova: angioblastoma

Vysvetlenie slova "angioblastoma": angioblastóm, nezrelý cievny nádor