Význam slova: angioblasticus

Vysvetlenie slova "angioblasticus": angioblastický, týkajúci sa nezrelej cievnej bunky