Význam slova: angiectopia

Vysvetlenie slova "angiectopia": angiektopia, abnormálne uloženie cievy