Význam slova: aneurysmatomia

Vysvetlenie slova "aneurysmatomia": aneuryzmatómia, chirurgické otvorenie, preťatie výdute