Význam slova: aneurysma

Vysvetlenie slova "aneurysma": aneuryzma, výduť, chorobné rozšírenie časti tepny