Význam slova: aneuploidia

Vysvetlenie slova "aneuploidia": "aneuploídia, heteroploídia, pri ktorej došlo k chybnému rozdeleniu dcérskych chromozómov