Význam slova: anetodermia

Vysvetlenie slova "anetodermia": anetodermia, atrofia kože prejavujúca sa mechúrikovite vyklenutými ložiskami