Význam slova: anerythropsia

Vysvetlenie slova "anerythropsia": anerytropsia, neschopnosť vidieť červenú farbu, odlíšiť červenú farbu