Význam slova: anenergia

Vysvetlenie slova "anenergia": anenergia, nezáujem, nečinnosť, neschopnosť reakcie