Význam slova: anencephalus

Vysvetlenie slova "anencephalus": anencefalus, jedinec bez lebečného krytu a s úplným nevyvinutím mozgu