Význam slova: anencephalia

Vysvetlenie slova "anencephalia": anencefália, nevyvinutie lebečných kostí a mozgu