Význam slova: anempiria

Vysvetlenie slova "anempiria": anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou