Význam slova: androtropia

Vysvetlenie slova "androtropia": androtropia, choroba postihujúca prevažne mužov