Význam slova: androspermia

Vysvetlenie slova "androspermia": androspermia, spermia určujúca samčie pohlavie (u človeka spermia s chromozómom Y)