Význam slova: androgynia

Vysvetlenie slova "androgynia": androgýnia, obojpohlavnosť, obojakosť v sekundárnych pohlavných znakoch