Význam slova: androgenuria

Vysvetlenie slova "androgenuria": androgenúria, prítomnosť mužského pohlavného hormónu v moči