Význam slova: aldosteronizmus

Vysvetlenie slova "aldosteronizmus": hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu