Význam slova: abdukcia

Vysvetlenie slova "abdukcia": odtiahnutie, pohyb smerom preč od tela