Význam slova: abdominalis

Vysvetlenie slova "abdominalis": brušný