Význam slova: -scopia

Vysvetlenie slova "-scopia": -skopia, vyšetrovanie zrakom