Význam slova: pankreatektómia

Vysvetlenie slova "pankreatektómia": chirurgické odstránenie pankreasu